Antigenische en serologische zelftesten

Privacybeleid

Privacybeleid

Artikel 1 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u een aankoop doet in onze winkel, als onderdeel van ons koop- en verkoopproces, verzamelen wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u in onze winkel surft, ontvangen wij ook automatisch het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, dat ons in staat stelt meer details te verkrijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

E-mailmarketing: met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.


ARTIKEL 2 – TOESTEMMING

Hoe krijg je mijn toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te plannen of een aankoop te retourneren, gaan wij ervan uit dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw informatie voor uitsluitend dat doel.

Indien wij u vragen ons uw persoonsgegevens om een andere reden te verstrekken, zoals voor marketingdoeleinden, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of wij zullen u de gelegenheid geven dit te weigeren.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien u, nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, van mening verandert en niet langer toestaat dat wij contact met u opnemen, uw informatie verzamelen of deze bekendmaken, kunt u ons daarvan in kennis stellen door contact met ons op te nemen via info@omedicis.com.


ARTIKEL 3 – GEGEVENSVERKLARING

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien u onze Algemene Voorwaarden schendt.


ARTIKEL 4 – GASTENSTELLING

Onze winkel wordt gehost door Name.com Inc. 414 14th Street #200 80202 Denver, Colorado USA. Zij voorzien ons van hosting die ons in staat stelt onze diensten en producten aan u te verkopen.

Uw gegevens worden opgeslagen in het Name.com Inc. gegevensopslagsysteem en de databases. Uw gegevens worden bewaard op een beveiligde server die wordt beschermd door een firewall.

Betaling: Als u uw aankoop doet via een directe betalingsgateway, zal onze betalingsprovider uw credit card informatie opslaan. Deze informatie wordt gecodeerd in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). De informatie over uw aankooptransactie wordt bewaard zolang als nodig is om uw bestelling te voltooien. Zodra uw bestelling is afgerond, worden uw aankoop transactiegegevens verwijderd.

Alle gateways voor directe betalingen voldoen aan PCI-DSS, beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van bedrijven als Visa, MasterCard, American Express en Discover.

PCI-DSS-vereisten garanderen de veilige verwerking van kredietkaartgegevens door onze winkel en zijn dienstverleners.


ARTIKEL 5 – DIENSTEN VERSTREKT DOOR DERDEN

In het algemeen zullen de door ons ingeschakelde derden uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten die zij aan ons verlenen.

Sommige externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankooptransacties.

Wat deze aanbieders betreft, raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u kunt begrijpen hoe zij met uw persoonlijke informatie omgaan.

U dient er rekening mee te houden dat sommige leveranciers gevestigd kunnen zijn of over faciliteiten kunnen beschikken in een ander rechtsgebied dan u of wij. Dus als u besluit door te gaan met een transactie waarvoor de diensten van een derde leverancier nodig zijn, dan kan uw informatie worden beheerst door de wetten van het rechtsgebied waarin die leverancier is gevestigd of het rechtsgebied waarin zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u bijvoorbeeld in Canada bent gevestigd en uw transactie wordt verwerkt via een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kan uw informatie die wordt gebruikt om de transactie te voltooien, openbaar worden gemaakt krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van de Patriot Act.

Zodra u onze winkelsite verlaat of wordt doorverwezen naar een website of toepassing van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de verkoop- en gebruiksvoorwaarden van onze website.

Links:

U kunt onze website verlaten door op bepaalde links op onze website te klikken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken van deze andere sites en raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.

Marketing Tekst en Notificaties: door het invoeren van uw telefoonnummer bij het afrekenen en het initiëren van een aankoop, het abonneren via ons abonnement of een trefwoord, gaat u ermee akkoord dat wij u SMS-notificaties (voor uw bestelling, met inbegrip van verlaten winkelwagen herinneringen) en marketing SMS-aanbiedingen mogen sturen. Er zullen niet meer dan 2 marketing-sms’jes per maand worden verzonden. U kunt zich voor elk ander tekstbericht afmelden door op de afmeldlink te klikken. Voor het verzenden van tekstberichten of het gebruik van automatiseringen moet u telefoonnummers of namen van ontvangers aan onze importeur verstrekken. Wij slaan deze gegevens op en gebruiken ze om u de analyse en de resultaten van de campagne te tonen, met inbegrip van de afleverstatus van de berichten, de verzendstatus en, in sommige gevallen, of de aankoop tot een verkoop heeft geleid. Als u ervoor kiest onze link shortener in tekstberichten te gebruiken, verzamelen wij informatie over het al dan niet klikken op de link en gebruiken wij die om de resultaten in uw analytics weer te geven. Alle andere derde partij diensten die u kiest te gebruiken buiten het bereik van smsbump.com (derde partij link shortener, GA tracking, etc) zal u worden verwezen naar hun specifieke derde partij beleid waarmee u akkoord dient te gaan. Bij het verzenden van tekstberichten zenden wij de gegevens door aan onze tekstberichtenoperator om de aflevering te bewerkstelligen. Informatie wordt alleen gedeeld met onze operator op het moment dat een marketingcampagne wordt gestart. Als uw ontvangers niet langer berichten wensen te ontvangen, dienen zij het bericht te beantwoorden met STOP of contact met ons op te nemen op e-mailadres info@omedicis.com, zodat wij hen met succes kunnen uitschrijven.


ARTIKEL 6 – VEILIGHEID

Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet verloren gaan, worden verduisterd, toegankelijk worden gemaakt, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of op ongepaste wijze worden vernietigd.

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, worden deze gecodeerd door middel van Secure Sockets Layer (SSL) en opgeslagen met AES-256 encryptie. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle PCI-DSS-vereisten en passen wij aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen toe.


ARTIKEL 7 – LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarigen ten laste van u deze website te laten gebruiken.


ARTIKEL 8 – WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus kom regelmatig terug. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht worden. Als wij wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen wij u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken, en onder welke omstandigheden wij die eventueel bekendmaken.

Indien onze winkel wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaars, zodat wij u producten kunnen blijven verkopen.


VRAGEN EN CONTACT INFORMATION

Als u toegang wilt tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze wilt corrigeren, wijzigen of wissen, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met onze Privacy Standards Officer op info@omedicis.com.