Antigenische en serologische zelftesten

Juridische mededelingen

Juridische mededelingen


juridische informatie

Eigenaar van www.omedicis.com : OMEDICIS
Hoofdkantoor : WEST WING 2/F., 822 LAI CHI, KOK ROAD, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON – HONG KONG
Publicatie manager: Alice Chik
Om contact op te nemen met de publicatiemanager: info@omedicis.com
Website host: Name.com Inc. – 414 14th Street #200 80202 Denver, Colorado – USA


PRESENTATIE EN PRINCIPE:

OMEDICIS streeft ernaar om op de site www.omedicis.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken (onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online werden gezet), maar kan niet instaan voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op haar site wordt verspreid, ongeacht of die afkomstig is van haarzelf of van derden die partners zijn en dergelijke informatie verstrekken. Bijgevolg erkent de Gebruiker dat hij/zij deze informatie (die indicatief, niet exhaustief en onderhevig aan wijzigingen is) onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid gebruikt.


INTELLECTUEEL EIGENDOM:

OMEDICIS is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, zowel op de structuur als op de teksten, beelden, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software.

Helemaal of gedeeltelijk reproduceren van de website www.omedicis.com, representatie, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van een van deze elementen, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van OMEDICIS, eigenaar van de website www.omedicis.com via e-mail: [anders wordt het beschouwd als een inbreuk en vatbaar voor vervolging overeenkomstig de Code van Intellectuele Eigendom.